Aktuálně

VÝSLEDKY 15. ročníku soutěže naleznte na  VÝSLEDKY

15. ročník soutěže proběhne v ABC klubu Na Olšinkách v Pardubicích dne 13. 4. 2019

Dokumenty k 15. ročníku naleznete zde:

PROPOZICE

PŘIHLÁŠKA

Pardubická arabeska - celostátní soutěž v klasickém tanci

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC ING. MARTINA CHARVÁTA

 

Arabeska Plakát A2 Soutěž vznikla v r. 2005 na podporu baletu
a talentovaných dětí, které se tomuto krásnému umění věnují v amatérské úrovni, tedy jako velice kultivovanému a ušlechtilému koníčku.
Pořadatelem „Pardubické arabesky“ je Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova ul. Po úspěšných předchozích ročnících se z této soutěže stalo významné setkání baletních a tanečních škol celé republiky. „Pardubická arabeska“ se každoročně koná v prostorách ABC klubu v blízkosti centra a historického jádra Pardubic.
Soutěžící Pardubické arabesky jsou rozděleni do pěti věkových kategorií, ty jsou pak rozděleny na podkategorie - na sólová a skupinová vystoupení. Odborná porota složená
z vysokoškolských učitelů AMU, učitelů konzervatoří a výkonných tanečníků oceňuje v každé kategorii 1. – 3. místo a uděluje i čestná uznání. Zájem o účast ze strany soutěžících
i diváků každoročně vzrůstá, proto jsme soutěž nově rozdělili do dvou hlavních bloků pro 1. – 2. kategorii a pro 3. – 5. kategorii. Během těchto bloků porota oceňuje i tzv. nejkrásnější arabesku – pro mladší tanečníky je to cena „Nejkrásnější arabeska mini“ a pro starší soutěžící „Nejkrásnější arabeska junior“.