Aktuálně

Výsledky 19. ročníku Pardubické arabesky naleznete na stránce  VÝSLEDKY.

 

Odkazy

Přihlášky a propozice na další ročník naleznete vždy na stránce AKTUALITY

Pardubická arabeska - celostátní soutěž v klasickém tanci

 

 Soutěž vznikla v r. 2005 na podporu baletu
a talentovaných dětí, které se tomuto krásnému umění věnují v amatérské úrovni, tedy jako velice kultivovanému a ušlechtilému koníčku.
Pořadatelem „Pardubické arabesky“ je Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova ul. Po úspěšných předchozích ročnících se z této soutěže stalo významné setkání baletních a tanečních škol celé republiky. „Pardubická arabeska“ se každoročně koná v prostorách ABC klubu v blízkosti centra a historického jádra Pardubic.
Soutěž je určena soutěžícím od 11 let, kteří jsou rozděleni do pěti věkových kategorií, ty jsou pak rozděleny na podkategorie - na sólová a skupinová vystoupení. Odborná porota složená z vysokoškolských učitelů AMU, učitelů konzervatoří a výkonných tanečníků oceňuje v každé kategorii 1. – 3. místo a uděluje i čestná uznání. Zájem o účast ze strany soutěžících i diváků každoročně vzrůstá, proto jsme soutěž rozdělili do dvou hlavních bloků pro 1. – 3. kategorii a pro 4. – 5. kategorii. Během těchto bloků porota oceňuje i tzv. nejkrásnější arabesku – pro mladší tanečníky je to cena „Nejkrásnější arabeska junior“ a pro starší soutěžící „Nejkrásnější arabeska“.