Informace o soutěži

Pardubická Arabeska

18. ročník celostátní soutěže v klasickém tanci

PARDUBICKÁ ARABESKA

termín konání: 22. duben 2023
místo konání: ABC Klub Na Olšinkách v Pardubicích
Soutěže se mohou zúčastnit všechny neprofesionální baletní školy, taneční oddělení ZUŠ, amatérské soubory a skupiny.
Jedná se o soutěž v klasickém tanci – baletu (nikoliv tedy v tanci lidovém, scénickém, moderním, společenském atd.),
soutěžní čísla musí být založena na principech klasické baletní techniky.

Soutěžní kategorie:  ! POZOR ! Od 11 let (datum narození do 22. 4. 2012) !!! 
I. kategorie  11 – 12 let (včetně)
II. kategorie 13 – 14 let (včetně)
III. kategorie 15 – 16 let (včetně)
IV. kategorie 17 – 18 let (včetně)
V. kategorie   od 19 let
Každá kategorie bude dále rozdělena:                 

A – sólové tance
B – tance dvou, tří nebo čtyř soutěžících.

Podmínky soutěže:

·         Jeden (a) soutěžící může soutěžit max. 1x sólo + 1x ve skupině

·         Každá škola může přihlásit max. 3 vystoupení v jedné kategorii.

·         Délka soutěžního čísla nesmí přesáhnout 3 minuty.

·         Soutěže se nesmí účastnit studenti konzervatoří a profesionálních tanečních škol.

·         Pořadí soutěžních vystoupení je určeno pořadateli.

      – kategorie A řazení soutěžících dle data narození od nejmladšího účastníka k nejstaršímu.

      -  kategorie B řazení podle věkového průměru soutěžících

·         Zvukový záznam: ZASÍLEJTE PROSÍM PŘEDEM ELEKTRONICKY nejpozději do 31. 3. 2023 (na níže uvedenou adresu).  

·         Každé vystoupení musí mít svoji nahrávku.

     Hudební nahrávka musí obsahovat tyto údaje:

     číslo kategorie, údaj N (nástup bez hudby) nebo H (nástup do hudby), název vystoupení, název
      souboru či školy – např. 4.A_H_Variace.Aurory_ZUS_XXX

·         Přihlášky jsou naformátovány a automaticky se upraví do požadovaného formátu
     (datum narození zadávejte obecně – např. 10. 2. 2007 – ale objeví se vám v námi požadovaném formátu         
     20070210, minutáž hudby uvádějte s desetinnou čárkou – např. 1,25 tzn. 1 minuta 25 vteřin)

Startovné se hradí na místě

800,-      Kč za sólo
1200,-  Kč za skupinu

Hodnocení:

·         Odborná porota jednotlivá soutěžní čísla boduje. Při vyhlášení vítězů bude udělena 1. – 3. cena, v každé kategorii může porota udělit i zvláštní cenu. Udělena bude také „Cena za           
      nejkrásnější arabesku - junior“ a „Cena za nejkrásnější arabesku“, kterou porota vybere v průběhu jednotlivých soutěžních bloků (viz informace o průběhu soutěže).

·         Výsledková listina bude vystavena po skončení soutěže na webových stránkách soutěže.

 

Rozměry jeviště: 9 x 8 m (baletizol)

Náklady na ubytování a cestu účastníkům pořadatel nehradí.

Kontakt: Mgr. Lenka Demlová,     tel.  605 968 500

                 Bc.   Lenka Královcová,  tel.  734 281 393

Závazné přihlášky včetně hudebních podkladů je třeba zaslat nejpozději do 31. března 2023 elektronicky na adresu: kralovcova.arabeska@gmail.com

 

V souvislosti se směrnicí GDPR upozorňujeme zástupce škol, že osobní údaje soutěžících jsou shromažďovány výhradně pro potřeby pořádání soutěže, a to ve struktuře jméno/příjmení/datum narození/vysílající škola.

Bez zadání těchto údajů není možné soutěžící přihlásit.

Osobní údaje včetně data narození jsou zpracovávány pouze systémem, který generuje rozlosování soutěžních čísel do jednotlivých kategorií, a dále jsou k dispozici pouze oprávněnému zástupci vysílající školy pro kontrolu správnosti údajů u přihlášených soutěžních čísel.
Jméno a příjmení soutěžícího bez uvedení data narození bude publikováno v elektronické podobě v průběhu soutěže v seznamu přihlášených soutěžních čísel a v tištěné podobě v Programu soutěže, Startovní a ve Výsledkové listině.
Za zajištění souhlasu rodičů soutěžících s použitím osobních údajů v uvedeném rozsahu odpovídá vysílající škola a vyplněním těchto údajů do přihlášky vyslovení tohoto souhlasu potvrzuje.
Pořadatel soutěže pořizuje ze soutěže fotozáznam. Fotozáznam je určen k prezentaci soutěže na webových stránkách soutěže a na Facebookovém profilu soutěže.
Správcem osobních údajů je ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925, IČO: 72566779.

Účastník akce má v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GPDR) jakožto subjekt údajů právo

-          upozornit zpracovatele, že nechce být fotografován

-          v případě pozdějšího nesouhlasu kontaktovat správce za účelem výmazu fotografie

-          na informace a přístup ke svým osobním údajům

-          na výmaz či zamezení zpracování

V případě jakýchkoliv stížností, žádostí a podnětů kontaktujte správce osobních údajů. Bližší informace najdete na webových stránkách správce www.zushavlickovapardubice.cz v Zásadách zpracování osobních údajů.