Informace o soutěži

Pardubická Arabeska

14. ročník celostátní soutěže v klasickém tanci 


14. duben 2018

ABC Klub Na Olšinkách v Pardubicích

Soutěže se mohou zúčastnit všechny neprofesionální baletní školy, taneční oddělení ZUŠ, amatérské soubory a skupiny. Jedná se o soutěž v klasickém tanci – baletu (nikoliv tedy v tanci lidovém, scénickém, moderním, společenském atd.), soutěžní čísla musí být založena na principech klasické baletní techniky.

Soutěžní kategorie:
Každá kategorie bude dále rozdělena:
Podmínky soutěže:
Startovné hradí se na místě:

150,- Kč za každé soutěžní číslo
300,- Kč účastnický poplatek za každého soutěžícího
(v případě, že dítě soutěží za dvě baletní školy – hradí účastnický poplatek dvakrát)
Jakákoli změna oznámená pořadateli v kratší lhůtě než 10 dní před soutěží bude zpoplatněna Kč 100,- (nevztahuje se na odhlášení čísla z důvodu nemoci, 3 dny před soutěží možné už jen odhlášení)

Hodnocení:
Rozměry jeviště:

9 x 8 m (baletizol)

Náklady na ubytování a cestu účastníkům pořadatel nehradí.

Kontakt:

Mgr. Lenka Demlová, tel. 605 968 500
Bc. Lenka Královcová, tel. 734 281 393

Závazné přihlášky je třeba zaslat nejpozději do 11. března elektronicky na adresu: kralovcova.arabeska@gmail.com


PŘEDBĚŽNÝ PRŮBĚH SOUTĚŽE

Dle počtu přihlášených soutěžních čísel Vám bude po uzávěrce přihlášek zaslán časový harmonogram soutěže. Následující informaci berte prosím jako předběžnou s tím, že přesné časy, včetně času registrace, budou upřesněny po uzávěrce přihlášek.