Informace o soutěži

Pardubická Arabeska

15. ročník celostátní soutěže v klasickém tanci 

13. duben 2019

ABC Klub Na Olšinkách v Pardubicích

Dokumenty k 15. ročníku naleznete zde:

PROPOZICE

PŘIHLÁŠKA

 

Soutěže se mohou zúčastnit všechny neprofesionální baletní školy, taneční oddělení ZUŠ, amatérské soubory a skupiny. Jedná se o soutěž v klasickém tanci – baletu (nikoliv tedy v tanci lidovém, scénickém, moderním, společenském atd.), soutěžní čísla musí být založena na principech klasické baletní techniky.

Soutěžní kategorie:              I. kategorie       7 –  9 let              (datum narození 14. 4. 2009 – 13. 4. 2012)

                                                II. kategorie      10 – 11 let           (datum narození 14. 4. 2007 – 13. 4. 2009)

                                               III. kategorie      12 – 13 let          (datum narození 14. 4. 2005 – 13. 4. 2007)

                                               IV. kategorie     14 – 16 let           (datum narození 14. 4. 2002 – 13. 4. 2005)

                                                V. kategorie       od 17 let             (datum narození do 13. 4. 2002)

Každá kategorie bude dále rozdělena:    A – sólové tance

                                                                         B – tance dvou, tří nebo čtyř soutěžících.

Podmínky soutěže:

      – kategorie A řazení soutěžících dle data narození od nejmladšího účastníka k nejstaršímu.

      -  kategorie B řazení podle věkového průměru soutěžících

 

Startovné se hradí na místě, případně předem na základě vystavené faktury pořadatelem:
pokud budete chtít platit startovné převodem předem, je nutné kontaktovat pořadatele nejpozději do 1.4.2019

150,-  Kč za každé soutěžní číslo

300,-  Kč účastnický poplatek za každého soutěžícího

(v případě, že dítě soutěží za dvě baletní školy – hradí účastnický poplatek dvakrát)

Jakákoli změna oznámená pořadateli v kratší lhůtě než 10 dní před soutěží bude zpoplatněna 100,- Kč (nevztahuje se na odhlášení čísla z důvodu nemoci, 3 dny před soutěží možné už jen odhlášení).

 

Hodnocení:

 

Rozměry jeviště: 9 x 8 m (baletizol)

 

Náklady na ubytování a cestu účastníkům pořadatel nehradí.


Kontakt: Mgr. Lenka Demlová,     tel.  605 968 500

                 Bc.   Lenka Královcová,  tel.  734 281 393

 

Závazné přihlášky je třeba zaslat nejpozději do 15. března 2019 elektronicky na adresu: kralovcova.arabeska@gmail.com

Předběžný průběh soutěže

 

Předpokládaný průběh v den soutěže

 


Ochrana osobních údajů

V souvislosti se směrnicí GDPR upozorňujeme zástupce škol, že osobní údaje soutěžících jsou shromažďovány výhradně pro potřeby pořádání soutěže, a to ve struktuře jméno/příjmení/datum narození/vysílající škola.

Bez zadání těchto údajů není možné soutěžící přihlásit.

Osobní údaje včetně data narození jsou zpracovávány pouze systémem, který generuje rozlosování soutěžních čísel do jednotlivých kategorií, a dále jsou k dispozici pouze oprávněnému zástupci vysílající školy pro kontrolu správnosti údajů
u přihlášených soutěžních čísel.

Jméno a příjemní soutěžícího bez uvedení data narození bude publikováno v elektronické podobě v průběhu soutěže v seznamu přihlášených soutěžních čísel
a v tištěné podobě v Programu soutěže, Startovní a ve Výsledkové listině.

Za zajištění souhlasu rodičů soutěžících s použitím osobních údajů v uvedeném rozsahu odpovídá vysílající škola a vyplněním těchto údajů do přihlášky vyslovení tohoto souhlasu potvrzuje.

Pořadatel soutěže pořizuje ze soutěže fotozáznam. Fotozáznam je určen k prezentaci soutěže na webových stránkách soutěže a na Facebookovém profilu soutěže.
Správcem osobních údajů je ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925, IČO: 72566779.
Zpracovatelem těchto fotozáznamů je pan Ing. Jiří Macek.

Účastník akce má v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GPDR) jakožto subjekt údajů právo

-         upozornit zpracovatele, že nechce být fotografován

-         v případě pozdějšího nesouhlasu kontaktovat správce za účelem výmazu fotografie

-         na informace a přístup ke svým osobním údajům

-         na výmaz či zamezení zpracování

-       

V případě jakýchkoliv stížností, žádostí a podnětů kontaktujte správce osobních údajů. Bližší informace najdete na webových stránkách správce www.zushavlickovapardubice.cz v Zásadách zpracování osobních údajů.